مقایسه عقاید کلامی مولوی (عقاید منعکس شده در مثنوی)با عقاید کلامی علامه حلی (پایان نامه کارشناسی ارشد -دانشگاه پیام نور مرکز قزوین)

مقایسه عقاید کلامی مولوی (عقاید منعکس شده در مثنوی)با عقاید کلامی علامه حلی (پایان نامه کارشناسی ارشد -دانشگاه پیام نور مرکز قزوین)

مقایسه عقاید کلامی مولوی (عقاید منعکس شده در مثنوی)با عقاید کلامی علامه حلی (پایان نامه کارشناسی ارشد -دانشگاه پیام نور مرکز قزوین)

     مثنوی حاصل یک عمر تلاش برای درک، شناخت و یافتن معارف والای اسلامی است. احاطه گسترده مولانا جلال‌الدین محمد بلخی خراسانی به مبانی عرفان و تصوف اصیل اسلامی و تحقق وی به آداب سلوک معنوی که جای جای این کتاب نشان از آن دارد، و علاوه بر این آگاهی از سایر علوم عقلی و نقلی، همه و همه در به وجود آوردن مثنوی نقش داشته‌اند.

    با مطالعه مثنوي مشاهده مي­شود كه باورهاي كلامي مولوي در بسياري از موارد با باورهاي كلامي اشاعره مطابقت داشته و مغاير با باورهاي كلامي شيعه اماميه مي­باشد با دقت در مفاهيمي چون توحيد الهي، رويت سعيده، ذات وصفات الهي، قدم وحدوث قرآن، عدل الهي، جبر واختيار(توحيد افعالي) ، قضا وقدر و... در مثنوي مشاهده مي­شود كه مولوي با صرف نظر از برخي باورها كه نشات گرفته از عرفان اوست پيرو عقايد كلامي اشاعره و اهل سنت و جماعت است.

     پس از بررسي عقايد مولوي در يك موضوع خاص به مقايسه آن عقايد با عقايد كلامي علامه حلي كه از بزرگان شيعه اثني عشري است پرداخته شده­ است. به اين علت علامه حلي جهت مقايسه انتخاب شده است كه  اولا نزدیک به عصر مولوي است وثانيا علامه توانست تا با استدلال‌ورزی و خردگرایی، منظومهٔ فکر شیعه را انضباط بخشد. او در مواجهه با دو جریان اعتزالی و اشعری، شیوه‌ای خردپذیر را در معرفی مکتب تشیع برگزید.

روش انجام کار روش كليد واژه ايمفهومي است  به اين صورت كه در يك موضوع خاص مثلا حدوث و قدم قرآن سعي شده است تمامي ابياتي كه در آنها كلمه­هاي مربوط به حدوث و قدم قرآن، به كاررفته­است گرد­آوري شود و علاوه بر این با مطالعه مثنوی، مفاهیمی که به این موضوع مربوط است بررسی گردد. تا اطلاع جامعی از این مفهوم کلامی در مثنوی به دست بیاید.

این پایان‌نامه در پنج فصل تنظیم شده است:

       فصل اول كه مربوط به پورپوزال است به بيان مسئله، سوالات اصلي تحقيق، فرضيه­ها و پيشينه تحقيق پرداخته شده است. فصل دوم فصل تعریف‌ها و مفاهیم است و به ذکر توضیحاتی درباره‌ی کلام و عرفان پرداخته شده است. در فصل دوم عقايد كلامي سه فرقه بزرگ اشاعره، معتزله و شيعه اثني عشري به اختصار آورده شده و توضيحي مختصر در مورد عرفا و فرقه مولويه كه به مولوي منسوب است داده شده است در فصل سوم  به زندگي نامه علامه حلي ومولوي وهم چنين بررسي عقايد كلامي آنها پرداخته شده است فصل چهارم كه اصلي­ترين فصل پايان نامه است فصلي است كه در آن  مفاهیم استخراج شده از مثنوی با دسته بندی اعتقادی مطرح شده است.

و با توجه به اشعار و شواهد مثال­هاي مستخرج با  روش كليدواژه اي- مفهومي به مقايسه عقايد كلامي مولوي با علامه حلي پرداخته شده است در فصل پنجم هم نتايج تحقيق ذكر شده و به يكي از سوال­هاي تحقيق  كه در مورد علت پذيرش مولوي  در ميان ايرانيان و عقايد مختلف است پاسخ­هايي داده شده است.

روش انجام کار روش كليد واژه ايمفهومي است  به اين صورت كه در يك موضوع خاص مثلا حدوث و قدم قرآن سعي شده است تمامي ابياتي كه در آنها كلمه­ هاي مربوط به حدوث و قدم قرآن، به كاررفته­است گرد­آوري شود و علاوه بر این با مطالعه مثنوی، مفاهیمی که به این موضوع مربوط است بررسی گردد. تا اطلاع جامعی از این مفهوم کلامی در مثنوی به دست بیاید.

****تعداد صفحات این فایل 396 صفحه بوده فرمت آن به صورت PDF می باشد***

 

**** شرعا و قانونا هرگونه استفاده از مطالب این پایان نامه باید با ذکر منبع صورت پذیرد***

شیوه ارجاع در مآخذ:

موسوی نیا،سیدعلی.(1393).«مقایسه عقاید کلامی منعکس شده در مثنوی معنوی با عقاید کلامی علامه حلی».پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه پیام نور مرکز قزوین

شیوه ارجاع در پا نوشت وپی نوشت:

موسوی نیا،سیدعلی.«مقایسه عقاید کلامی منعکس شده در مثنوی معنوی با عقاید کلامی علامه حلی».پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه پیام نور مرکز قزوین،.(1393).

شماره صفحه


دسته:

مقایسه عقاید کلامی مولوی (عقاید منعکس شده در مثنوی)با عقاید کلامی علامه حلی (پایان نامه کارشناسی ارشد -دانشگاه پیام نور مرکز قزوین)

خرید آنلاین