پاورپوینت سمپاشها - 16 اسلاید  

پاورپوینت سمپاشها - 16 اسلاید


پاورپوینت سمپاشهاپاورپوینت سمپاشهاپاورپوینت سمپاشهاپاورپوینت سمپاشها1- مقدمه2- روشهای مرسوم در کنترل3- قسمتهای مختلف یک سمپاش4- انواع سمپاشها 5- سمپاشهای جدید    - سمپاشهای الکترواستاتیک برای محصولات زراعی    -  سم پاش HS کراپ لاینر    - سمپاش کوانتوم میست TM6- معرفی سمپاشHS کرات لاینر7- سمپاش کوانتوم میست TM پاورپوینت سمپاشها پاورپوینت سمپاشها  lالف) سمپاشهای هیدرولیک

ادامه مطلب  

پاورپوینت نازل سمپاشها  

پاورپوینت نازل سمپاشها


دانـلـود پاورپوینت کشاورزی بـا عـنـوان، نازل سمپاشهابخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت :NozzlesPoison-sprayer machines have three parts:1- A special sink that poison solution is poured in it .2-pressure pump or grvity force for poison off loading.3-NozzlesWhat is a nozzle?A nozzle has a small foramen that solution is evacuated out of it.A nozzle is a tool that poison solution passes through it,and splited to small drops and then in short distance spreaded down on the surfaces.nozzle نازل افشانكنازل دارای روزنه كوچكی است كه محلول سم ازآن با فشـــارعبور كرده وبه قطرات كوچك شكسته

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1